ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
63.75 TL
1 سال
63.75 TL
1 سال
63.75 TL
1 سال
.net
86.25 TL
1 سال
86.25 TL
1 سال
86.25 TL
1 سال
.org sale!
75.69 TL
1 سال
75.69 TL
1 سال
75.69 TL
1 سال
.com.tr hot!
125.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
.info
92.50 TL
1 سال
92.50 TL
1 سال
92.50 TL
1 سال
.biz
96.25 TL
1 سال
96.25 TL
1 سال
96.25 TL
1 سال
.co
187.50 TL
1 سال
187.50 TL
1 سال
187.50 TL
1 سال
.name
66.94 TL
1 سال
66.94 TL
1 سال
66.94 TL
1 سال
.in
58.19 TL
1 سال
58.19 TL
1 سال
58.19 TL
1 سال
.tv
244.44 TL
1 سال
244.44 TL
1 سال
244.44 TL
1 سال
.de
56.94 TL
1 سال
56.94 TL
1 سال
56.94 TL
1 سال
.pro
103.75 TL
1 سال
103.75 TL
1 سال
103.75 TL
1 سال
.eu
54.44 TL
1 سال
54.44 TL
1 سال
54.44 TL
1 سال
.us
67.50 TL
1 سال
67.50 TL
1 سال
67.50 TL
1 سال
.pw
61.25 TL
1 سال
61.25 TL
1 سال
61.25 TL
1 سال
.site
81.25 TL
1 سال
81.25 TL
1 سال
81.25 TL
1 سال
.xyz
60.00 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
.world
198.75 TL
1 سال
198.75 TL
1 سال
198.75 TL
1 سال
.website
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
20.00 TL
1 سال
.desi
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
.life
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
45.00 TL
1 سال
.fun
18.00 TL
1 سال
18.00 TL
1 سال
18.00 TL
1 سال
.istanbul
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال
50.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains